Nhựa đường Shell 60/70 Singapore

Nhựa đường Shell 60/70 nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam.

Trọng lượng tịnh: 154kg/thùng

Trọng lượng cả bì: 163kg/thùng